Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka realizowała projekt celowy częściowo finansowany ze środków KBN (Komitet Badań Naukowych), w wyniku którego miał powstać produkt do sprzedaży (branża chemiczna)

Nakłady na zakup środków trwałych, aparatury, badania, założenia do procesu technologicznego, następnie wdrożenie, zostały rozliczone na środki trwałe, WNiP oraz bezpośrednio w koszty. Niestety produkt nie znajduje nabywców na rynku.

Umarzania, szczególnie WNiP powoduje znaczne zwiększenie kosztów, a tym samym obniża wynik finansowy spółki.

Czy można spisać jednorazowo w koszty WNIP bez konsekwencji zwracania dofinansowania?

Czy można sprzedaż ww. wartości bez konsekwencji j.w?

Jakie ewentualnie znaleźć rozwiązania, by jak najmniejszym kosztem rozwiązać problem rozliczania WNIP.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?