Jakie skutki niesie ukaranie przedsiębiorcy przez funkcjonariusza straży granicznej mandatem na podstawie art. 120 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy właściciel firmy jednoosobowej który został ukarany mandatem przez funkcjonariusza straży granicznej i w treści mandatu została wpisana podstawa prawna art. 120 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia z chwilą opłacenia mandatu nie jest uprawniony do zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy z urzędu pracy i zezwolenia na pracę wydawane przez Wojewodę ?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access