Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ojciec chce przekazać swojemu synowi całe przedsiębiorstwo produkcyjne (ojciec obecnie prowadzi je w formie osoby fizycznej i jest czynnym podatnikiem VAT). Chce to zrobić to w ten sposób, że działkę, na której znajduje budynek produkcyjny przekaże synowi w formie darowizny, natomiast budynek produkcyjny wraz z maszynami w formie sprzedaży. Oczywiście całość transakcji przeprowadzi w obecności notariusza. Wartość transakcji wynosi około 1.000.000 zł, w tym wartość działki 500.000 zł.

Jakie skutki ta transakcja będzie miała u sprzedającego (darczyńcy) i kupującego (obdarowanego) w podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację