Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego powstaną w związku wypłata zysku wspólnikom spółki jawnej? - OpenLEX

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego powstaną w związku wypłata zysku wspólnikom spółki jawnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2014 r. wspólnicy spółki jawnej (osoby fizyczne) dokonali przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową. Oprócz dwóch wspólników dotychczasowej spółki jawnej do spółki komandytowej przystąpiły jeszcze dwie osoby fizyczne jako komandytariusze oraz spółka z o.o. jako komplementariusz. Na dzień przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową figurowały niepodzielone zyski z lat ubiegłych stanowiące kapitał rezerwowy. Przed przekształceniem wspólnicy nie wycofali niepodzielonych zysków.

Czy mogą wycofać je teraz między tylko dwóch wspólników sprzed przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową i czy ich wypłata nie będzie rodziła skutków w podatku dochodowym, skoro zyski te były przedmiotem opodatkowania u wspólników spółki jawnej w roku ich uzyskania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX