Jakie skutki może wywołać przekroczenie dopuszczalnego okresu skierowania pracownika tymczasowego do pracy na rzecz jednego... - OpenLEX

Jakie skutki może wywołać przekroczenie dopuszczalnego okresu skierowania pracownika tymczasowego do pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przekroczył okres 12-miesięcznego zatrudnienia w czasie 18 miesięcy u tego samego pracodawcy, korzystającego z usług agencji pracy. W tym czasie otrzymał kilka umów o pracę na czas określony -np. umowy miesięczne, w ciągu bez przerwy w zatrudnieniu.

Czy zasadne jest stanowisko inspektora PIP, że z powodu przekroczenia okresu 12-miesięcznego zatrudnienia w okresie 18 miesięcy przez agencję pracy tymczasowej, trzecia umowa stała się umową na czas nieokreślony i przepisy o agencji pracy tymczasowej nie mają już zastosowania, a właściwe są ogólne przepisy KP?

Czy powyższy pogląd ma odzwierciedlenie w jakimś orzecznictwie sądowym?

Czy jest w tym zakresie dostępne jakieś orzecznictwo sądowe lub wytyczne MPiPS?

Czy sam fakt przekroczenia warunku maksymalnego zatrudnienia u jednego pracodawcy może spowodować utratę lub wykreślenie agencji pracy tymczasowej z rejestru przedsiębiorców?

Jakie ewentualne konsekwencje grożą agencji pracy tymczasowej za nieprzestrzeganie ww. warunku maksymalnego zatrudnienia u jednego pracodawcy?

Jaki grozi maksymalny i minimalny mandat za ww. wykroczenie ze strony PIP w 2015 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX