Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nie przystąpiła do dobrowolnego rozliczania podatku VAT w ramach split payment. Kontrahent bez porozumienia wpłacił kwotę VAT z faktury na rachunek spółki z podziałem na kwotę netto i podatek VAT.

Czy można wystąpić do urzędu skarbowego o przekazanie tej kwoty na wskazany przez spółkę rachunek?

Jeśli spółka dokonałaby płatności podatku VAT (deklaracja miesięczna, podatek do zapłaty) z wyodrębnionego rachunku VAT, to czy oznaczałoby to, że przystąpiła dobrowolnie do rozliczenia w ramach split payment i musiałaby też dzielić płatności dla swoich dostawców?

Czy posiadając środki na wyodrębnionym koncie VAT można podatek należny z deklaracji VAT zapłacić z innego konta spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?