Jakie skutki będzie generowała umowa zawarta z dłużnikami umowy o świadczenia wzajemne? - OpenLEX

Jakie skutki będzie generowała umowa zawarta z dłużnikami umowy o świadczenia wzajemne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Domański Zbigniew
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. ze 100% udziałem gminy. Zajmujemy się administrowaniem budynkami w mieście oraz zarządzamy Wspólnotami Mieszkaniowymi. Wiele osób posiada zadłużenie z tytułu nie opłacania należności za czynsz, za wodę, za c.o. W związku z tym chcielibyśmy umożliwić tym osobom odpracowanie długu.

W jaki sposób zawrzeć taką umowę, bądź jakich zapisów dokonać w umowie najmu, by u osoby odpracowującej dług nie powstał przychód, od którego zobowiązani byli byśmy, jako płatnik, pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?