Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma transportowa zatrudnia poniżej 50 kierowców w transporcie międzynarodowym. W umowach o pracę występują następujące składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, ryczałt za godziny nadliczbowe, ryczałt za godziny nocne, zaliczka na poczet dyżurów. Wszystkie są określone w stawce miesięcznej. W związku z koronawirusem jesteśmy zmuszeni do zaprzestania świadczenia usług transportowych na okres min. 6 tygodni. Chcielibyśmy w tym czasie wypłacać wynagrodzenie "postojowe".

Czy do wynagrodzenia postojowego można wliczać tylko wynagrodzenie zasadnicze określone w umowie o pracę, czy powinniśmy wypłacać pozostałe składniki zapisane w umowie (wymienione w pytaniu), a jeżeli tak, to które?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?