Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy naliczaniu nagrody jubileuszowej, jeżeli nauczyciel nabył do niej prawo w... - OpenLEX

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy naliczaniu nagrody jubileuszowej, jeżeli nauczyciel nabył do niej prawo w dniu 28 sierpnia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 28 sierpnia 2013 r.

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy naliczeniu tej nagrody?

Czy prawidłowym jest naliczenie średniej z godzin ponadwymiarowych wypłaconych w sierpniu?

Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 1 września 2013 r.

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy naliczeniu tej nagrody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX