Jakie składniki wynagrodzenia można rozliczyć w ramach ulgi B+R? - OpenLEX

Jakie składniki wynagrodzenia można rozliczyć w ramach ulgi B+R?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma z branży IT prowadzi projekty kwalifikujące się pod ulgę B+R. Kosztem kwalifikowanym są wynagrodzenia pracowników. Każdy projekt ma swój numer dzięki czemu każdy z pracowników wskazuje w swoich raportach ile czasu wykorzystał na danym projekcie.

Czy do ulgi B+R można zaliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika, jeśli tak, to czy wyliczenie wynagrodzenia chorobowego pracownika może być na podstawie proporcji ilości godzin z okresu w jakim oblicza się średnią do urlopu przez ilość godzin w danym okresie?

Czy do do ulgi B+R wlicza się wynagrodzenie pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym, okolicznościowym, jeśli tak, to czy prawidłowe byłoby obliczenie ulgi B+R na podstawie proporcji ilości godzin z okresu w jakim oblicza się średnią do urlopu przez ilość godzin w danym okresie?

Czy oprócz podstawy wynagrodzenia do ulgi B+R można zaliczyć również dodatkowe składniki, takie jak premie roczne, premie kwartalne za wyniki, premie świąteczne, oraz składki w części w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R?

Czy prawidłowe jest określenie w przypadku tych premii przyjęcie proporcji polegającej na wyliczeniu ilości godzin zaraportowanych na projekty B+R do wszystkich godzin w danym okresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX