Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel do dnia 31.08.2017 r. był równocześnie dyrektorem szkoły, miał przydzielone godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny i funkcyjny. Od 1 września stał się nauczycielem, w pełnym wymiarze czasu pracy, któremu nie przydzielono godzin ponadwymiarowych jedynie dodatek motywacyjny. Z dniem 30 września odszedł na emeryturę. W związku z tym należy mu się odprawa emerytalna obliczana jak ekwiwalent za urlop. Jakie składniki wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu tej odprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?