Jakie składki ZUS i w jakiej wysokości należy opłacić z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za zajmowanie się sprawami spółki... - OpenLEX

Jakie składki ZUS i w jakiej wysokości należy opłacić z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za zajmowanie się sprawami spółki komandytowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Komplementariusz w spółce komandytowej, będący osobą fizyczną, pobiera w 2022 r. wynagrodzenie za zajmowanie się sprawami spółki w wysokości 20.000 zł miesięcznie. Osoba ta nie pobiera wynagrodzeń w innych firmach, nie ma też innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Jakie składki ZUS i w jakiej wysokości, powinna zapłacić ta osoba (lub spółka komandytowa jako płatnik) z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za zajmowanie się sprawami spółki komandytowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX