Jakie sankcje w tym kary pieniężne mogą zostać nałożone na firmę X lub transportującego odpady w przypadku kontroli transportu tych odpadów nieprzystosowanego do przewozu zgodnie z ADR?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X wytwarzająca odpady niebezpieczne, z których część podlega pod przepisy ADR (transport na całkowitym wyłączeniu w przypadku próżnych opakowań i na częściowym wyłączeniu w pozostałych przypadkach, ponieważ liczba punktów nie przekracza 1000 na jednostkę transportową) zleca transport tych odpadów uprawnionemu podmiotowi. W związku z tym firma X jest: - nadawcą, bo wytwarza i przekazuje odpady, - pakującym, bo pakuje odpady w odpowiednie pojemniki/opakowania, które zostaną nadane do przewozu, - załadowcą, bo ładuje odpady na pojazd.

Jakie obowiązki w tym przypadku powinna spełnić Firma X, a jakie podmiot transportujący odpady?

Jakie sankcje w tym kary pieniężne może nałożyć organ kontrolny na Firmę X i na podmiot transportujący odpady za niespełnienie tych obowiązków?

Jakie sankcje w tym kary pieniężne mogą zostać nałożone na firmę X lub transportującego odpady w przypadku kontroli transportu tych odpadów nieprzystosowanego do przewozu zgodnie z ADR?

Jakie są późniejsze konsekwencje takiego zatrzymania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX