Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie sankcje karne można zastosować wobec zarządcy liniami kolejowymi w przypadku usunięcia drzew utrudniających widoczność sygnałów i pociągów bez wymaganej decyzji o usunięciu drzew wydawanej w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1594) - dalej u.t.k.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?