Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hejnar-Zawisza Anna
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy i jakie sankcje grożą właścicielowi lasu, dla którego została sporządzona inwentaryzacja stanu lasu, ale nie została jeszcze wydana decyzja starosty określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej, jeśli dokonał on wycięcia drzew?

W inwentaryzacji stanu lasu wskazano następujące zadania do wykonania w przedmiotowym lesie: rębnia zupełna pasowa, odnowienia zrębów, czyszczenia wczesne. Starosta powierzył prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną nadleśniczemu Lasów Państwowych, który na piśmie poinformował starostę o zaistniałym fakcie.

Jakie przepisy prawne mają zastosowanie w zaistniałej sytuacji oraz jaki organ (starosta czy nadleśniczy) powinien prowadzić postępowanie w stosunku do właściciela lasu?

Co w przypadku, gdyby wycinki drzew dokonał dzierżawca gruntu lub nieznany sprawca?

Jakie czynności należy podjąć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?