Jakie sankcje grożą podmiotowi prowadzącemu instalację za niedotrzymanie parametrów jakości ścieków określonych w pozwoleniu zintegrowanym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie sankcje grożą podmiotowi prowadzącemu instalację za niedotrzymanie parametrów jakości ścieków określonych w pozwoleniu zintegrowanym?

Czy oprócz opłaty podwyższonej wynikającej z przepisów Prawa wodnego grożą także inne sankcje wynikające z Prawa ochrony środowiska (np. kary administracyjne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX