Jakie są zasady wyliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego zasiłku przy zmianie wymiaru czasu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Firma zastosowała rozwiązania wynikające z tarczy antykryzysowej i zaproponowała pracownikom obniżenie etatu do 0,9 skutkujące proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia. Zmiany weszły w życie od 01.04.2020 r. W związku z powyższym mam wątpliwości dot. podstaw zasiłkowych:

·

czy jeżeli absencja chorobowa pojawiła się w miesiącu kwietniu 2020 r., to do podstaw zasiłkowych przyjmuję tylko wynagrodzenie z miesiąca kwietnia 2020, po uzupełnieniu, tak jakby pracownik przepracował cały miesiąc?

·

czy jeżeli zmiana etatu nastąpiła w trakcie ciągłej absencji chorobowej, to nie zmieniam podstaw zasiłkowych, stosuję dotychczasowe podstawy zasiłkowe, dopiero po przerwie musiałabym zastosować podstawy zasiłkowe z miesięcy już po zmianie etatu?

·

czy jeżeli były absencje chorobowe w poprzednich miesiącach i nie minęły jeszcze 3 pełne miesiące od poprzedniego zachorowania, to w wyniku zmiany etatu stosuję podstawy zasiłkowe po zmianie etatu, czyli w naszym przypadku z 04.2020 (uzupełnionego miesiąca, tak jakby pracownik przepracował pełen miesiąc). - wypłacamy wybranym pracownikom nagrody specjalne: kwartalnie i rocznie?

W regulaminie wynagradzania jest tylko postanowienie, że pracodawca może wypłacić nagrodę, lecz nie ma ona charakteru roszczeniowego. Nie przysługuje również za okresy choroby. Dodatkowo, nagroda jest wypłacana w miesiącu, w którym pojawił się wniosek o jej wypłatę. Wchodzi w takim przypadku do podstaw zasiłkowych miesiąca, w którym została wypłacona.

Co należy zrobić w takim przypadku jeżeli np. nagroda została wypłacona z wynagrodzeniem za miesiąc 03/2020? Czy nie ujmuję jej w podstawach zasiłkowych, czy może ujmuję odpowiednio w 1/3 czy 1/12?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX