Jakie są zasady ustalania wysokości wynagrodzenia chorobowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W podstawie zasiłku chorobowego należy uwzględnić średnią wynagrodzeń z ostatnich 12 miesięcy pomniejszoną o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz pomnożyć otrzymana kwotę przez liczę dni zwolnienia.

Przez ile dni należy pomnożyć średnią wynagrodzenia jeżeli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim cały lipiec?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX