Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca przyjął od 1 września poprzedniego roku ucznia na praktyczną naukę zawodu do pierwszej klasy. Obecnie uczeń jest w drugiej klasie, skończy 16 lat i nabył już prawo do 12 dni urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu 6 miesięcy oraz do 26 dni po przepracowaniu 12 miesięcy (uczeń w br. ukończył 17 lat), w związku z tym przysługuje mu łącznie 38 dni urlopu wypoczynkowego. W bieżącym roku szkolnym ze względu na rozkład lekcji w szkole młodociany uczęszcza do naszego zakładu pracy dwa razy w tygodniu i pracuje po 7 godzin dziennie.

Czy udzielając urlopu wypoczynkowego uczniowi konieczne jest przeliczenie przysługującego urlopu na godziny (tj. 38x8=304 godz.), a następnie od przysługującego limitu odjąć za każdy dzień urlopu 7 godzin?

Czy 1 dzień urlopu młodocianego zawsze jest równy 8 godzinom faktycznej pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?