Jakie są zasady rozliczania różnic kursowych? - OpenLEX

Jakie są zasady rozliczania różnic kursowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi PKPiR. W dniu 10 stycznia 2011 r. przelewa ze swojego rachunku złotówkowego na rachunek dewizowy równowartość 10.000 USD, bank stosuje kurs np 2,9 zł. Następnie podatnik dokonuje zapłaty za towar kontrahentowi zagranicznemu w wysokości 8000 USD, ma to miejsce 12 stycznia 2011 r. W dniu 15 stycznia 2011 r. kontrahent zagraniczny wystawia fakturę. Faktura ta jest księgowana wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego jej wystawienie np. 2,8 zł (22.400 zł).

W jaki sposób przy takiej operacji wyliczyć różnice kursowe?

Czy różnica wyniesie 800 zł i będzie kosztem?

Czy można zastosować w tej sytuacji przepis art.24c ust.4 u.p.d.o.f. - nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu, zapłata nastąpiła bowiem po wpłacie na rachunek walutowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?