Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina złożyła w listopadzie 2015 r. wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Sytuacja dochodowa rodziny przekracza kryterium dochodowe 674,00 zł na osobę w rodzinie, ale kwalifikują się do warunkowego przyznania świadczeń (zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który od 1 stycznia 2016 r. został zmieniony na zasadę "złotówka za złotówkę"). Zgodnie z ww. artykułem, w listopadzie 2015 r., zostały rodzinie przyznane warunkowo świadczenia. We wrześniu 2016 r. rodzina złożyła wniosek o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. Wniosek dotyczy wcześniejszego okresu zasiłkowego 2015/2016.

Na jakich zasadach mamy przyznać dodatek: liczyć dochód po staremu ("warunkowo"), czy według nowej zasady "złotówka za złotówkę"?

Jeśli według nowej zasady, jak należy potraktować pozostałe świadczenia, które zostały przyznane w 2015 r.?

W opisanym w pytaniu stanie faktycznym sprawy w związku ze złożeniem przez stronę w miesiącu wrześniu 2016 r. wniosku o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy od miesiąca września 2016 r. przyznać ten dodatek z zastosowaniem zasady "złotówka za złotówkę" w ten sposób, że do wysokości przyznanego stronie od dnia 1 stycznia 2016 r. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami należy dodać należną stronie kwotę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i wysokość przysługującego stronie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami od miesiąca września br. będzie stanowiła różnica między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (w tym z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego), a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?