Jakie są zasady przyznawania nagrody jubileuszowej dla nuczyciela akademickiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W roku 2016 minęło 45 lat pracy nauczyciela akademickiego w szkolnictwie wyższym. W 2016 roku pracował w PWSZ na pełnym etacie (podstawowe miejsce pracy) oraz na 3/4 (trzy czwarte etatu) w Politechnice na tzw. drugim etacie. Są obiekcje co do wypłaty nagrody jubileuszowej w PWSZ, gdzie w tym czasie pracwnik pracował na podstawowym miejscu pracy. w PWSZ wypłacano mu pełny dodatek stażowy, czyli zaliczono pełny okres pracy najpierw na drugim a potem na podstawowym miejscu pracy. W ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym jest zapis (art. 141): Pracownik nabywa prawo do nagrody w uczelni, w której jest zatrudniony w dniu upływu okresu uprawniającego go do nagrody. i dalej:"pracownikowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do nagrody ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy" w 2016 r. podstawowym miejscem pracy było PWSZ a wówczas upłynąl 45 letni staż pracy. Czy nauczycielowi przysługuje nagroda jubileuszowa w PWSZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX