Jakie są zasady przyznania zasiłku dla bezrobotnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przy rejestracji jako bezrobotny osoba dokumentuje 366 dni zatrudnienia na pełen etat (od 10 sierpnia 2015 r. do 9 sierpnia 2016 r.). Jednak w okresie od 19 sierpnia 2015 r. do 21 sierpnia 2015 r. posiada okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku (nie jest to okres urlopu bezpłatnego). Czyli osoba ta posiada 366 dni zatrudnienia i 363 dni osiągania wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czy mając na uwadze treść art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, można przyznać zasiłek dla bezrobotnych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access