Jakie są zasady przedawnienia administracyjnej kary pieniężnej z tytułu braku zwrotu zezwolenia i certyfikatu kompetencji... - OpenLEX

Jakie są zasady przedawnienia administracyjnej kary pieniężnej z tytułu braku zwrotu zezwolenia i certyfikatu kompetencji zawodowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prezydent Miasta - decyzją - nałożył administracyjną karę pieniężną za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką. Nieuiszczone zobowiązania są dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej. Przedmiotem niniejszego zapytania jest kwestia przedawnienia tego rodzaju należności.

Czy obecnie obowiązujące regulacje prawne pozwalają na przedawnienie kar pieniężnych o charakterze administracyjnym z w/w tytułu z uwagi na upływ czasu lub inne przesłanki? Ewentualnie jak liczyć bieg terminu przedawnienia w tym przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX