Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 1 lutego 2009 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2005 r.

PYTANIE

Jakie są zasady postępowania przy sprowadzaniu samochodów osobowych z Niemiec do Polski, przez podatnika VAT zarejestrowanego również jako podatnik VAT UE, celem ich dalszej odsprzedaży na części?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu oraz sprzedaży akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.A). Kupuje stare, używane samochody w Niemczech, od osób fizycznych nieprowadzących żadnej działalności, celem ich odsprzedaży w kraju, ale w postaci części (czyli po rozbiórce), a nie w całości. Pojazdy te nie są zatem nigdy w kraju rejestrowane. Czy podatnik ten powinien złożyć wniosek w urzędzie skarbowym o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia VAT? Czy powinien uiścić opłatę skarbową, o której mowa w art. 144 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., gdzie mówi się o jej zapłacie w przypadku, gdy pojazd nabyty ma być dopuszczony do ruchu na terytorium Polski? Czy podatnik ten powinien zapłacić akcyzę w wysokości określonej dla wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych skoro obowiązek jego zapłaty powstaje z chwilą (nie później) jego rejestracji na terytorium kraju?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację