Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

W przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań samorządu gminnego w zakresie organizacji sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zarząd związku organizuje przetarg na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.

Jeśli przetarg ten organizuje związek międzygminny, czy może:

- zorganizować jeden przetarg dla całego związku;

- zorganizować oddzielne przetargi dla każdej z gmin związku;

- podzielić obszar związku na sektory, zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.;

- przeprowadzić jeden przetarg dla 2 gmin (obie gminy poniżej 10 tys. mieszkańców);

- w uchwale, o której mowa w art. 6d u.u.c.p.g., nazwać 2 gminy poniżej 10 tys. mieszkańców "sektorem", a gminy większe podzielić na sektory;

- przeprowadzić jeden przetarg dla 2 gmin (obie gminy poniżej 10 tys. mieszkańców) i w uchwale, o której mowa w art. 6d ust. 2 u.u.c.p.g., nazwać te dwie gminy sektorem?

Czy w związku z podziałem gmin na sektory, na podstawie art. 6d ust. 2 u.u.c.p.g., gmina ma obowiązek dla każdego sektora stworzyć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 u.u.c.p.g.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?