Jakie są zasady odnoszące się do zwrotu należności po śmierci świadczeniobiorcy w przypadku usług opiekuńczych, pobyt w schroniskach i DDPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o opisanie całej procedury w sprawie świadczeń nienależnie pobranych, zaległości za usługi opiekuńcze czy pobyt w schroniskach i DDPS w przypadku, kiedy osoby korzystające z ww. form wsparcia zmarły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX