Jakie są wymagania ogólne na stanowisko dyrektora szkoły? - OpenLEX

Jakie są wymagania ogólne na stanowisko dyrektora szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora szkoły, posiadająca - oprócz studiów magisterskich i przygotowania pedagogicznego oraz wymaganego okresu zatrudnienia w szkole - studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi może przystąpić do konkursu na podstawie dyplomu tychże studiów?

Czy musi jednak ukończyć kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania w oświacie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?