Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli pracownik ma do wykorzystania w 2018 roku 9 dni urlopu i bierze urlop w okresie od 22.10.2018 r. do 04.11.2018 r. ( 1.11.2018 r. wypada święto wolne od pracy), to czy w takim przypadku należą mu się "wczasy pod gruszą"? Również jeżeli pracownik ma do wykorzystania w 2018 roku 9 dni urlopu i bierze wolne na dwa tygodnie, ale w tym jeden dzień na żądanie, to czy i w takim przypadku należą mu się "wczasy pod gruszą"? Jak rozumieć zapis art. 3 ust. 5 ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych "Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych?

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych również ujęte jest tylko to zdanie: "Ze świadczenia mogą korzystać pracownicy, którzy złożą wniosek mający co najmniej 14 dni kalendarzowych".

W związku z tym, jeżeli w ciągu tych 14 dni wypadają dwa święta wolne od pracy, to czy pracownikowi należy udzielić jeszcze dodatkowo 2 dni, czyli łącznie 10 dni urlopu, aby uzyskał "wczasy pod gruszą"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?