Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie są jednostkowe stawki zabezpieczenia roszczeń dla następujących rodzajów odpadów: 02 01 10 Odpady metalowe, 10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze, 17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne, 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?