Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy SP ZOZ-em utworzonym przez gminę.

Jakie są sposoby zrekompensowania kierownikowi nadzoru nad przeprowadzanym w soboty i niedziele remontem zakładu (w czasie remontu przebywał w przychodni - 2 soboty w każdą po dwie godziny oraz 2 niedziele - każdą po dwie godziny)?

Kierownik jest jednocześnie lekarzem i w związku z brakiem kadry lekarskiej nie ma możliwości odbioru dnia wolnego.

Jeżeli przysługuje mu wynagrodzenie oraz dodatek, to w jakiej wysokości oraz czy podstawą do wypłaty jest decyzja wójta gminy jako podmiotu, który zatrudnia kierownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?