Jakie są skutki wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony radnemu gminy bez uprzedniego uzyskania zgody rady na to wypowiedzenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie są lub mogą być skutki wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony (miesięczny okres wypowiedzenia) radnemu gminy bez uprzedniego uzyskania zgody rady gminy na to wypowiedzenie?

Powody wypowiedzenia są niezwiązane z pełnieniem przez pracownika obowiązków radnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX