Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca podał różne oferowane okresy gwarancji. Inny okres w formularzu ofertowym (odczytany podczas sesji otwarcia ofert i ujęty w informacji z otwarcia o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p.), a inny w formularzu asortymentowo cenowym. Okres gwarancji stanowi kryterium pozacenowe.

Jakie kroki powinien podjąć Zamawiający?

Czy zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej, czy innej omyłki?

Czy wzywa do złożenia wyjaśnień czy odrzuca złożoną ofertę?

Jeśli tak, to jak będzie podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?