Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 10 marca 2008 r. otrzymałem na podstawie umowy darowizny mieszkanie, które następnie 12 sierpnia 2010 r. sprzedałem. Wraz z deklaracją na podatek dochodowy za rok 2010 r. złożyłem informację, że skorzystam z ulgi mieszkaniowej. Obecnie Naczelnik Urzędu Skarbowego przeprowadził czynności sprawdzające, w protokole z których stwierdził, że nie mogę skorzystać z ulgi mieszkaniowej i że powinienem w ciągu 7 dni złożyć korektę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu. Nie złożyłem powołanej korekty, ale uiściłem na konto urzędu skarbowego należny podatek w kwocie kilkunastu tysięcy złotych wraz z odsetkami. Zatytułowałem przelew: "PIT-36 za 2010 r.".

Czy w powołanym stanie faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego sam zwróci mi uiszczony podatek w przypadku stwierdzenia, że brak jest podstaw do wszczęcia postępowania podatkowego?

Czy też muszę wystąpić o stwierdzenie nadpłaty, pomimo braku złożenia korekty zeznania?

Czy jeżeli Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wszcznie postępowania podatkowego w 2016 r. będę uprawniony do żądania zwrotu uiszczonej kwoty w 2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację