Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółką handlowa sprzedaje artykuły sanitarne. Zdarza się, że klient składa reklamację w związku z ujawnieniem się wady zakupionego w spółce towaru i dodatkowo zgłasza roszczenie o zwrot kosztów związanych z demontażem wadliwego towaru i montażem towaru wolnego od wad. Klient dokonuje wyceny usunięcia szkody, przedstawia spółce kosztorys i domaga się zwrotu kosztów, obciążając spółkę fakturą.

Czy zwrot tego typu kosztów klient powinien udokumentować fakturą czy notą obciążeniową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?