Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 14 maja pracownica złożyła oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. Z pracownicą na jej prośbę z dnia 18 marca rozwiązano umowę za porozumieniem stron z dniem 23 marca 2020 r. W dniu 23 marca wypłaciliśmy ekwiwalent za urlop oraz wysłaliśmy świadectwo pracy. Trzeba dodać, że przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy pracownica chorowała, następnie starała się o świadczenie rehabilitacyjne i uzyskała odmowę. Teraz w związku z oświadczeniem, zgodnie z przepisami powinniśmy przywrócić ją do pracy. Teoretycznie przesłanki zostały spełnione. Biorąc pod uwagę załączone zaświadczenie lekarskie była w ciąży w chwili zawarcia porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy - zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciąże jest z 8 maja. Termin na złożenie pracodawcy pisma zawierającego oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli zmierzającego do rozwiązania umowy złożonego pod wpływem błędu to 7 dni od dnia wykrycia błędu - został zachowany. Pismo - oświadczenie wysłane do nas 11 maja. Pracownica zgłasza gotowość do wykonywania pracy i wnosi o przywrócenie do pracy.

1) Czy jednak w tym przypadku nie trzeba rozpatrywać roszczenia dopuszczenia do pracy? Czy to nie jest tak, że uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia woli powoduje, że stosunek pracy nigdy wcześniej nie został rozwiązany i nadal trwa?

2) Czy powinnam wystąpić o zwrot ekwiwalentu i wrócić dni urlopowe do limitu? Dla mnie bardziej logiczne, nawet jeżeli ciągłość pracy trzeba zachować, jest np. sporządzenie do akt przez nas (HR) notatki wyjaśniającej o konieczności wypłaty ekwiwalentu w związku ze złożonym pismem w dniu 18 marca, czyli w dniu porozumienia?

3) Za czas kiedy pracownica nie świadczyła pracy, czyli od 24 marca do dzisiaj, przysługuje wynagrodzenie biorąc pod uwagę brak świadczenia pracy? Wymiar urlopu należy naliczyć?

4) Czy pracownica powinna wykonać kontrolne badania lekarskie, czy w przypadku ich braku może pójść na l4?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?