Jakie są sankcje za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych dróg wewnętrznych, chodników i parkingów oraz połaci dachowych do ziemi bez pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie są sankcje prawne za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych dróg wewnętrznych, chodników i parkingów oraz połaci dachowych na terenie zakładu ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, do ziemi za pośrednictwem studni chłonnych zlokalizowanych w obrębie własnej działki bez pozwolenia wodnoprawnego wymaganego na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 389 pkt 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access