Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - dalej u.s.p., powiat zobowiązany jest do wykonywania zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.

W związku z tym uprzejmie proszę o wskazanie aktów wykonawczych do ww. artykułu ustawy pozwalających na szczegółowe określenie zadań powiatu w zakersie transportu zbiorowego, turystyki, kultury.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?