Jakie są przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika za wyrządzoną szkodę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szymański Kamil
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik powiatowego urzędu pracy (będącego jednostką budżetową) błędnie naliczył wysokość zasiłku dla osoby bezrobotnej. Zasiłek został wypłacony.

Czy pracodawca ma prawo potrącić kwotę błędnie naliczonego zasiłku chorobowego z wynagrodzenia pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX