Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie są prawidłowe okresy retencji danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wskazówkami PUODO, w zakresie: retencji danych do celów rekrutacji; retencji dokumentacji pracowniczej; retencji danych do celów rozliczeń z US i ZUS (uwzględnienie właściwego okresu przedawnienia oraz sposobu jego liczenia); retencji danych do celów wynikających z ustawy o rachunkowości; retencji danych do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami (uwzględnienie aktualnych okresów przedawnienia oraz przepisów przejściowych); retencji wprowadzonych ustawą sektorową, w tym m.in. w zakresie danych gromadzonych w związku z funkcjonowaniem ZFŚS, retencji dla dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (w szczególności rejestr naruszeń ochrony danych, wniosków podmiotów danych, zapytań zawierających dane osobowe, list uczestników szkoleń z zakresu ochrony danych, rejestru prezentów, itp.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?