Jakie są podstawy dokonywania potrąceń dla syndyka i w jakiej kwocie powinny być przekazywane syndykowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przesłał do pracodawcy zajęcie wynagrodzenia upadłego.

Jaką kwotę należy pozostawić i przekazać pracownikowi do wypłaty, jeśli gospodaruje z jedną osobą dorosłą oraz ciąży na nim obowiązek alimentacyjny w wysokości 500 zł miesięcznie?

W przypadku wynagrodzenia w jednym miesiącu na poziomie: 4800 zł (wynagrodzenie wraz ze świadczeniem z ZFŚS) oraz w przypadku wynagrodzenia w kolejnych miesiącach na poziomie: 3900 zł i z jakiej podstawy to wynika?

Jakie są podstawy dokonywania potrąceń dla syndyka i w jakiej kwocie powinny być przekazywane syndykowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX