Jakie są ograniczenia w przypadku wypowiedzenia umowy w części dotyczącej czynszu w kontekście stawki czynszu za 1 m2? - OpenLEX

Jakie są ograniczenia w przypadku wypowiedzenia umowy w części dotyczącej czynszu w kontekście stawki czynszu za 1 m2?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Chciałbym zadać pytanie odnośnie art. 30 ust. 5 pkt 4 ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195) - dalej u.n.f.p.b.m. "gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, SIM wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu."

Jakie są ograniczenia w przypadku wypowiedzenia umowy w części dotyczącej czynszu na podstawie powyższego artykułu w kontekście stawki czynszu za 1 m2?

Bo jak wynika z art. 30 ust. 5a u.n.f.p.b.m. "W przypadku określonym w ust. 5 pkt 4 przy ustalaniu nowej stawki czynszu nie stosuje się przepisu art. 28 ust. 2 u.n.f.p.b.m." A zakładam, że gdy lokator zyskał tytuł prawny do innego lokalu w miejscowości, nie możemy wyznaczyć nowego czynszu na poziomie choćby 1000,00 zł/m2.

Czy w przypadku wypowiadania stawki czynszowej w ten sposób ograniczają nas przepisy ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) – dalej u.o.p.l., tj. art. 8a u.o.p.l.?

Jeśli tak, to w jaki sposób powinniśmy interpretować w tym przypadku "godziwy zysk", o którym mowa w ust. 4b pkt 2?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX