Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka została postawiona w stan likwidacji 24.09.2019 r. Do tej pory zostało sporządzone sprawozdanie na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji oraz na koniec roku, czyli na dzień 31.12.2019 r. Dzień podziału majątku został wyznaczony na 1.05.2020 r.

Czy sprawozdanie likwidacyjne sporządzam za okres od 1.01.2020 r. do 30.04.2020 r.?

Jaki okres porównawczy przyjmuję do tego sprawozdania?

Czy będzie to 31.12.2019 r., tak jak zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie?

Czy za ten okres składam deklarację CIT-8?

Spółka już na dzień poprzedzający podział majątku nie posiadała żadnego majątku, w związku z tym - czy spółka musi sporządzić sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień ostatniego zamknięcia ksiąg rachunkowych?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym można sporządzić je z dniem następnym po wyznaczonym dniu podziału i jaki okres porównawczy przyjąć do tego sprawozdania?

Czy to sprawozdanie jest również składane w formie elektronicznej do KRS?

Czy za ten okres (jeden dzień) też trzeba złożyć CIT-8?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?