Jakie są nowe obowiązki podmiotu leczniczego w zakresie weryfikacji pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Modrzyk Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z treścią nowelizowanego art. 21 ust. 3 u.p.z.p.s.- osoba, o której mowa w ust. 1, przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z KRK w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV k.k., w art. 189a i art. 207 k.k. oraz w u.p.n. lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

Czy to w praktyce oznacza, iż pomimo dokonania sprawdzenia w rejestrach, weryfikacji o jakiej mowa w ust. 2, każdy "kandydat" ma obowiązek przedłożenia Informacji z KRK?

Czy przepis ten stanie się podstawą dla przetwarzania danych z KRK?

Co w sytuacji kiedy informacja z KRK ma postać XML i po jej wydrukowaniu traci ona przymiot dokumentu elektronicznego, jak wówczas należy postąpić, w jakiej postaci należy ją przekazać pracodawcy, skoro wydruk nie jest informacją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX