Jakie są możliwości obniżenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego w kilku placówkach, przechodzącego na emeryturę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy szkołą, której organem prowadzącym jest starostwo powiatowe i razem z inną placówką podlegającą pod ten sam organ prowadzący zatrudniamy tą samą osobę na stanowisku kierowcy, która ogólnie jest zatrudniona na 1,5 etatu. Wymieniony pracownik w kwietniu 2019 r. nabędzie uprawnienia emerytalne. W naszej szkole pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu. W drugiej placówce jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 0,5 etatu. W związku z reorganizacją naszej placówki organ prowadzący wyraziło zgodę na zatrudnienie kierowcy tylko na 1 etat dla obu placówek. Nie mamy również możliwości zaproponować pracownikowi innego stanowiska pracy. Czy w wyżej wymienionej sytuacji, gdy pracownik jest pod ochroną możemy wypowiedzieć mu, np. po 1/4 każda z placówek lub jedna placówka 1/2 etatu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access