Jakie są możliwe metody określenia normalnych zdolności produkcyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką produkującą leki. Wyroby gotowe ewidencjonujemy według stałych cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży z rozliczeniem na koniec miesiąca odchyleń od tych cen. Produkcję w toku wyceniamy w koszcie materiałów bezpośrednich. Cykl produkcyjny jest krótki, produkcja w toku z miesiąca na miesiąc utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W zakładach produkcyjnych są linie technologiczne i specjalistyczne maszyny, ale część prac np. pakowanie w kartoniki odbywa się ręcznie. Popyt na leki podlega sezonowym wahaniom, a dodatkowo mają na nią wpływ czynniki losowe np. epidemie.

Jakie są możliwe metody określenia normalnych zdolności produkcyjnych? Czy w przypadku, gdy określimy normalne zdolności produkcyjne i okaże się, że zdolności te wykorzystujmy np. w 80% możemy zapisać w polityce rachunkowości, że nie będziemy wtedy dokonywać eliminowania z kosztów wytworzenia zapasu kosztów stałych niewykorzystanych zdolności produkcyjnych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access