Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak długo ważny jest operat szacunkowy i do jakich celów może on zostać wykorzystany?

Czy aktualność może zostać potwierdzona przez rzeczoznawcę sporządzającego, jeśli upłynął okres 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego?

Czy jest jakaś data graniczna do sporządzenia aktualizacji?

Jaka jest maksymalna liczba aktualizacji dla operatu przy uwzględnieniu § 58 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego w odniesieniu do Powszechnych Krajowych Zasady Wyceny (PKZW) opracowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych?

Czy dopuszczalne jest zmniejszenie, bądź zwiększenie wartości nieruchomości w aktualizacji?

Czy konieczne jest sporządzenie nowego operatu szacunkowego?

Czy w sytuacji gdy bank otrzymał operat szacunkowy sporządzony na zlecenie komornika sądowego w toku postępowania egzekucyjnego, może on być wykorzystany na cele tworzenia pomniejszeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków?

Jak długo operat szacunkowy/zaktualizowany operat szacunkowy może być wykorzystywany do tworzenia pomniejszeń podstawy tworzenia rezerw celowych?

Czy operat sporządzony na zlecenie komornika również wymaga aktualizacji po upływie 12 miesięcy w odniesieniu do art. 948 § 11 k.p.c.?

Jakie są merytoryczne różnice między dokonaniem opisu i oszacowania nieruchomości, a sporządzeniem operatu szacunkowego na zlecenie komornika?

Jakie są różnice między klauzulą aktualności operatu szacunkowego, potwierdzeniem aktualności operatu szacunkowego oraz aktualizacją operatu szacunkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?