Jakie są kwoty dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników od 01.01.2023 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie są kwoty dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników od 01.01.2023 r. w przypadku nauki zawodu, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy oraz w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, przy wydaniu decyzji w 2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX