Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie są koszty uzyskania przychodów zbycia nieruchomości wykorzystywanej w ramach działalności gospodarczej nabytej tytułem darmym w drodze spadku po małżonku i niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych?

Podatniczka wraz z mężem wiele lat temu nabyła grunt, na którym zbudowali systemem gospodarczym hotel, w którym mąż rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Nieruchomość mąż podatniczki włączył do ewidencji środków trwałych w wartości początkowej równej wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości. W działalności gospodarczej męża dokonywano w związku z powyższym amortyzacji nieruchomości. Podatniczka zaś dla celów ubezpieczeń społecznych wskazana była jako osoba współpracująca. Po śmierci męża podatniczka nabyła w drodze spadku ˝ udziałów w nieruchomości i rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie wprowadziła jednak do ewidencji środków trwałych i nie dokonywała amortyzacji. Po 2 latach od nabycia przedmiotowej nieruchomości i rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej podatniczka postanowiła sprzedać hotel. Przychodem jest tej sytuacji oczywiście kwota sprzedaży wynikająca z aktu notarialnego.

Czy przychód ten można zaliczyć do źródła przychodów ze zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. czy do zbycia w ramach prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej?

Jeżeli miałby to być przychód z działalności gospodarczej w jaki sposób można ustalić wartość kosztu sprzedaży tej nieruchomości, jeżeli została ona nabyta w ˝ w drodze spadku, a w pozostałej części wybudowana w systemie gospodarczym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?