Jakie są konsekwencje świadczenia pracy zdalnej spoza granic Polski?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik wystąpił z wnioskiem do pracodawcy o umożliwienie świadczenia pracy zdalnej przez okres 3 miesięcy z Włoch. Pracodawca zamierza zaakceptować wniosek pracownika. Jakie czynności powinny nastąpić po stronie pracodawcy w przypadku wydania przez ZUS zaświadczenia A1, jak również w przypadku odmowy wydania zaświadczenia przez ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX